Rast a obrana

Evolúcia nás vybavila radom mechanizmov zabezpečujúcich prežitie. V podstate je možné ich  rozdeliť do dvoch kategórii: na funkcie pre rast obranu. Rastové a obranné mechanizmy sú základnými typmi správania, ktoré organizmus musí mať, aby bol schopný prežiť

       Možno niekoho napadne otázka,  prečo je potrebný rast pre dospelého človeka? Denne sú miliardy našich buniek opotrebované a musia sa nahradiť.  Len bunková výstelka čreva sa  obnoví  každých 72 hodín. Aby sa zabezpečil tento neustály kolobeh buniek, telo musí vynaložiť veľké množstvo energie každý deň.

   Vedci zistili, že toto rastové/obranné správanie  je životne dôležité pre prežitie nie len človeka ale všetkých mnohobunkových organizmov. Tieto protichodné mechanizmy prežitia sa vyvýjali počas miliárd rokov, majú však ale jeden háčik. Pri výskume bolo zistené, že mikroskopická  anatomická stavba ľudských ciev je celkom odlišná pri prijímaní živín ako pri obrannej reakcii. Obe konfigurácie sa nevedia prejavovať súčasne. Pri obrannom móde sa obmedzia rastové prejavy.

  Keď utekáte pred levom, nie je najvhodnejšia doba na výživu a rast. Podiel buniek, ktoré prejavujú obrannú reakciu, závisí na miere vnímaných hrozieb. Aj keď ste z týchto hrozieb v strese, môžete prežiť, ale chronické obmedzenie rastových mechanizmov aj tak vážne narúša zdravie.

  Je dôležité poznamenať, že k úplnému prežívaniu vášho života potrebujete viac ako sa  iba zbaviť stresujúcich prvkov. Aby ste komplexne prosperovali, nestačí  sa iba zbaviť stresu, ale tiež musíte aktívne hľadať  radostný, milujúci a uspokojivý život, ktorý stimuluje rastové procesy v organizme.