Račianska 66, Bratislava

PO - PIA termín podľa dohody

5. poschodie, č. 514

SO - NE možnosť dohody

Motýlia masáž - metamorfná technika

Jemná masáž na vnútornej strane nártu. Pojem metamorfóza znamená doslova PREMENA. Tá sa vzťahuje k životným vzorcom, ktoré majú byť premenené pre viac život podporujúce. Húsenica sa zmení na motýľa, v človeku sa plne rozvinú dovtedy skryté schopnosti. Preto je symbolom tejto transformačnej techniky motýľ.

Táto metóda rozvíja vedomie a odstraňuje negatívne duševné štruktúry a životné vzorce, ktoré sa vytvorili v priebehu deviatich mesiacov, keď embryo vyrastalo v matkinom tele. Jedná sa o také životné vzorce, ktoré pretože boli vytvorené vďaka skúseností v matkinom tele, v rodine sa odovzdávajú ďalej po generácie.

Čo je základom metamorfnej techniky?

Vychádzame z toho, že základom tejto techniky je noha, ktorá predstavuje verný obraz človeka. Na nohe je možné nájsť všetko, z čoho sa skladá ľudské telo – teda i zobrazenie všetkých orgánov a duševných vzorcov.  

Línia na vnútornej strane nártu predstavuje časový priebeh tehotenstva – teda to, ako behom počas vývoja plodu postupne vznikala chrbtica, jednotlivé orgány a končatiny. 

Kým v matkinom tele vyrastalo malé telíčko, ukladali sa informácie nie len o ňom, ale tiež o psychických a emocionálnych vplyvoch, ktoré na matku pôsobili počas celého tehotenstva. 

Všetko, čo matka zažíva, má vplyv na budúci život. Práca na nohe pri použití prenatálnej terapie je najdôležitejšia tým, že vyjadruje prenatálne vzorce bytia. 

Línia hlavy vyjadruje vzorce myslenia a línia ruky vyjadruje konanie a zmeny vzorcov myslenia.

 

Účinky metamorfnej techniky:

Účinky metamorfnej techniky sú naozaj zaujímavé:

  • mnoho klientov po absolvovaní MT uvádza, že dokážu lepšie riešiť náročné životné situácie
  • niektorí chcú urobiť hlboké vnútorné zmeny bez toho, aby museli ANALYZOVAŤ minulosť
  • iní zisťujú, že pri vystavení napätiu a tlaku zvládajú situácie efektívnejšie, majú viac energie
  • iní zaznamenávajú nápadné fyzické a emočne pozitívne zmeny alebo zmeny vo svojom správaní a reakciách
  • zlepšenie psychiky ako aj celkového zdravotného stavu
  • zmiernenie následkov tráum pôrodu ako aj prenatálneho obdobia

MT nie je postavená na liečení špecifikých symptómov, ale napomáha oslobodeniu  sa  od starých  psychických blokov a schém, ktoré môžu brzdiť celkový rozvoj človeka, jeho osobnosti, spôsobovať rôzne strachy, fóbie a tým aj ovplyvniť celkové zdravie jednotlivca. 

Ako to funguje?

Táto výnimočná technika je jemná a neinvazívna. Zahŕňa ľahký dotyk pozdĺž chrbtových reflexných bodov na nohách, rukách a hlave, čo zodpovedá dôležitému obdobiu nášho vývoja, t. j. obdobiu tehotenstva, prenatálnemu obdobiu od počatia do pôrodu. V tejto dobe je duša vyvíjajúceho sa človeka najviac spojená s matkou. Všetko, čo matka cíti a zažíva, sa bez akéhokoľvek filtrovania prenáša priamo na nenarodené dieťa, ktoré je vysoko vnímavé a bez akejkoľvek ochrany sa vyvíja v matkinom brušku.

Počas deviatich mesiacov v tele matky sa u dieťaťa vyvíja chrbtica, ako aj všetky ostatné orgány. V tomto období, vždy v príslušnom štádiu prenatálneho vývoja dieťaťa, sa ukladá v jeho tele a v bunkovej štruktúre emocionálne rozpoloženie matky, ako základná informácia pre celý budúci život človeka. Vtedy sa vytvára základná psycho – fyzicko – emocionálna štruktúra celej bytosti, ktorá zásadne ovplyvňuje  spôsoby, reakcie, postoje a využívanie svojho potenciálu počas jeho existencie.  Napr., ak matka trpí v priebehu tehotenstva úzkosťou, odrazí sa to na základnom životnom pocite dieťaťa.

Vznik metamorfnej techniky

Korene tohto druhu práce s vedomím nachádzame už u starých Egypťanov. So svetelnou energiou pracovali už v tej dobe. Boli veľmi uvedomelo vyvinutou kultúrou.

V 50. rokoch  minulého storočia, začal výskum anglický naturopat a reflexológ, Robert St. John. Pracoval s autistickými deťmi a s deťmi s Downovým syndrómom. Dospel k poznaniu, že prenatálne obdobie sa odráža na niektorých častiach nôh, rúk a hlavy a že udalosti počas tehotenstva, keď sa formuje základ našej osobnosti, sú tie, ktoré ovplyvňujú náš spôsob bytia a jednania.

Pokračovaním tejto metódy je Gaston Saint-Pierre, kanaďan žijúci dlhé roky v Anglicku, ktorý s objaviteľom Robertom St. Johnom spolupracoval v 70. rokoch, a nazval metódu Metamorfná technika.

Pre koho je vhodná?

Táto transformačná technika je výnimočným prostriedkom pre osobnú premenu a vhodná pre všetkých. Je úspešná pri riešení zdravotných problémov veľmi starého pôvodu a to tak fyzického, psychického a aj emocionálneho.

Často bábätká a zvieratá reagujú s takmer okamžitou pokojnosťou a tichosťou, pôsobí do veľmi hlbokého vedomia, akoby pozorne počúvali na nejaký vnútorný proces. Je to hlboko uvoľňujúce a príjemné.

 Môže sa aplikovať budúcim mamičkám, deťom alebo starším ľuďom, zdravým alebo slabým, novorodencom alebo umierajúcim a dokonca aj zvieratám.

 V práci s telesnými a mentálnymi postihnutiami, ako aj v školách pre deti s problémami s učeníms dyslexiou,  v nemocniciach, vo väzniciach a pri pomoci ľuďom pri prekonávaní závislostíporúch stravovania a stavov súvisiacich so stresom.

 Používajú ju aj tehotné ženy a pôrodné asistentky, pretože ľudia často hlásia ľahšie tehotenstvo a pôrod.

Môže byť skvelým pomocníkom i v náročných životných situáciach,  ako je nové zamestnanie, sťahovanie, rozvod, či choroba, alebo v prechodných životných fázach, ako dospievanie, tehotenstvo, menopauza, andropauza, smrť blízkej osoby, problémy v práci.

Predovšetkým je vhodná pre každého, kto si želá urobiť zmeny vo svojom živote. Pomôže sa posunúť z minulosti a cítiť hlbšiu úroveň autentického JA. Je to stabilizácia na prenatálne obdobie, pracujúca na podvedomej úrovni.

Transformácia je trvalá, motýľ sa nemôže vrátiť do húsenice.

Technika nič nezmení. Túto úlohu splní životná sila a vrodená inteligencia jednotlivca. Nejde o fenomén ale o prirodzené prijatie nášho dedičstva.

Pýtajte sa,
alebo sa rovno objednajte

Máte otázky? Pýtajte sa. Máte záujem o objednanie termínu? Jednoduchým odoslaním základných údajov mi upresnite, o čo konkrétne by ste mali záujem a ja Vás budem podrobnejšie informovať o ďalších krokoch.

Vaše otázky, či záujem o termín