Motýlia masáž - metamorfná technika

Táto technika je katalyzátorom pre odblokovanie životnej sily človeka. Je založená na princípe uvoľnenia energie vyživujúcej bloky, ktoré vznikli zo stresov v prenatálnom období plodu i matky – od počatia až po narodenie. Toto časové obdobie je zachytené na presne určených bodoch reflexnej zóny chrbtice chodidiel, rúk a hlavy. Ošetrovaním týchto bodov, podporíme taktiež rozvoj vrodenej inteligencie, talentov, lepšieho vnímania vlastných potrieb.  Prináša harmonizáciu emocionálneho,  psychického i fyzického zdravia.  

Čo je metamorfná technika?

Výnimočná, veľmi  jemná, hlboko a trvale účinná metóda na uvoľnenie starých duševných tráum, strachov a stresov, ktoré nevedome ovplyvňujú náš život, blokujú a obmedzujú prirodzený stav nášho bytia.  

Kým je človek mladý, telo lepšie zvláda záťaž, ale ako roky pribúdajú, začínajú sa ozývať prvé ťažkosti a veľakrát je už neskoro na nápravu. Začne sa kolobeh návštev ordinácií a rôznych poradní na zlepšenie stavu. Veľakrát je to značne náročný proces nie len na fyzické ale aj emočné zdravie.  

Účinky metamorfnej techniky:

Účinky metamorfnej techniky sú naozaj zaujímavé:

  • mnoho klientov po absolvovaní MT uvádza, že dokážu lepšie riešiť náročné životné situácie
  • niektorí chcú urobiť hlboké vnútorné zmeny bez toho, aby museli ANALYZOVAŤ minulosť
  • iní zisťujú, že pri vystavení napätiu a tlaku zvládajú situácie efektívnejšie, majú viac energie
  • iní zaznamenávajú nápadné fyzické a emočne pozitívne zmeny alebo zmeny vo svojom správaní a reakciách
  • zlepšenie psychiky ako aj celkového zdravotného stavu
  • zmiernenie následkov tráum pôrodu ako aj prenatálneho obdobia

MT nie je postavená na liečení špecifikých symptómov, ale napomáha oslobodeniu  sa  od starých  psychických blokov a schém, ktoré môžu brzdiť celkový rozvoj človeka, jeho osobnosti, spôsobovať rôzne strachy, fóbie a tým aj ovplyvniť celkové zdravie jednotlivca. 

Ako to funguje?

Táto výnimočná technika je jemná a neinvazívna. Zahŕňa ľahký dotyk pozdĺž chrbtových reflexných bodov na nohách, rukách a hlave, čo zodpovedá dôležitému obdobiu nášho vývoja, t. j. obdobiu tehotenstva, prenatálnemu obdobiu od počatia do pôrodu. V tejto dobe je duša vyvíjajúceho sa človeka najviac spojená s matkou. Všetko, čo matka cíti a zažíva, sa bez akéhokoľvek filtrovania prenáša priamo na nenarodené dieťa, ktoré je vysoko vnímavé a bez akejkoľvek ochrany sa vyvíja v matkinom brušku.

Počas deviatich mesiacov v tele matky sa u dieťaťa vyvíja chrbtica, ako aj všetky ostatné orgány. V tomto období, vždy v príslušnom štádiu prenatálneho vývoja dieťaťa, sa ukladá v jeho tele a v bunkovej štruktúre emocionálne rozpoloženie matky, ako základná informácia pre celý budúci život človeka. Vtedy sa vytvára základná psycho – fyzicko – emocionálna štruktúra celej bytosti, ktorá zásadne ovplyvňuje  spôsoby, reakcie, postoje a využívanie svojho potenciálu počas jeho existencie.  Napr., ak matka trpí v priebehu tehotenstva úzkosťou, odrazí sa to na základnom životnom pocite dieťaťa.

Vznik metamorfnej techniky

Korene tohto druhu práce s vedomím nachádzame už u starých Egypťanov. So svetelnou energiou pracovali už v tej dobe. Boli veľmi uvedomelo vyvinutou kultúrou.

V 50. rokoch  minulého storočia, začal výskum anglický naturopat a reflexológ, Robert St. John. Pracoval s autistickými deťmi a s deťmi s Downovým syndrómom. Dospel k poznaniu, že prenatálne obdobie sa odráža na niektorých častiach nôh, rúk a hlavy a že udalosti počas tehotenstva, keď sa formuje základ našej osobnosti, sú tie, ktoré ovplyvňujú náš spôsob bytia a jednania.

Pokračovaním tejto metódy je Gaston Saint-Pierre, kanaďan žijúci dlhé roky v Anglicku, ktorý s objaviteľom Robertom St. Johnom spolupracoval v 70. rokoch, a nazval metódu Metamorfná technika.

Pre koho je vhodná?

Táto transformačná technika je výnimočným prostriedkom pre osobnú premenu a vhodná pre všetkých. Je úspešná pri riešení zdravotných problémov veľmi starého pôvodu a to tak fyzického, psychického a aj emocionálneho.

Často bábätká a zvieratá reagujú s takmer okamžitou pokojnosťou a tichosťou, pôsobí do veľmi hlbokého vedomia, akoby pozorne počúvali na nejaký vnútorný proces. Je to hlboko uvoľňujúce a príjemné.

 Môže sa aplikovať budúcim mamičkám, deťom alebo starším ľuďom, zdravým alebo slabým, novorodencom alebo umierajúcim a dokonca aj zvieratám.

 V práci s telesnými a mentálnymi postihnutiami, ako aj v školách pre deti s problémami s učeníms dyslexiou,  v nemocniciach, vo väzniciach a pri pomoci ľuďom pri prekonávaní závislostíporúch stravovania a stavov súvisiacich so stresom.

 Používajú ju aj tehotné ženy a pôrodné asistentky, pretože ľudia často hlásia ľahšie tehotenstvo a pôrod.

Môže byť skvelým pomocníkom i v náročných životných situáciach,  ako je nové zamestnanie, sťahovanie, rozvod, či choroba, alebo v prechodných životných fázach, ako dospievanie, tehotenstvo, menopauza, andropauza, smrť blízkej osoby, problémy v práci.

Predovšetkým je vhodná pre každého, kto si želá urobiť zmeny vo svojom živote. Pomôže sa posunúť z minulosti a cítiť hlbšiu úroveň autentického JA. Je to stabilizácia na prenatálne obdobie, pracujúca na podvedomej úrovni.

Transformácia je trvalá, motýľ sa nemôže vrátiť do húsenice.

Technika nič nezmení. Túto úlohu splní životná sila a vrodená inteligencia jednotlivca. Nejde o fenomén ale o prirodzené prijatie nášho dedičstva.

Pýtajte sa,
alebo sa rovno objednajte

Máte otázky? Pýtajte sa. Máte záujem o objednanie termínu? Jednoduchým odoslaním základných údajov mi upresnite, o čo konkrétne by ste mali záujem a ja Vás budem podrobnejšie informovať o ďalších krokoch.

Vaše otázky, či záujem o termín